appropriate technology for small hospital

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

appropriate technology for small hospital

ThailandThailand
Year Founded:
2013
Project Stage:
Start-Up
Project Summary
Elevator Pitch

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

โรงพยาบาลก็เบื่อคนไข้เยอะๆ คนไข้ก็เบื่อโรงพยาบาลเพราะต้องรอเป็นวันๆกว่าจะได้รักษา
หากเป็นแบบนี้ต่อไป วงการสาธารณสุขไทยคงล่มสลาย
เราจะขอเป็นทางออกให้กับโรงพยาบาล เพื่อการบริการสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับคนไทย

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ทุกวันนี้โรงพยาบาลชุมชน ในอำเภอเล็กๆ ต้องรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างหนักเกินไป จนทำให้การดูแลผู้ป่วยได้ไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง ในขณะที่ผู้ป่วยก็เบื่อหน่ายกับบริการอันเชื่องช้าและไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล ขณะเดียวกัน โลกของเราได้หมุนไปอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถจัดการชีวิตของเราได้ง่ายขึ้น แต่ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงไม่ค่อยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลรัฐเท่าไหร่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ โรงพยาบาลชุมชน ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีน้อยมาก และขาดการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

เราจะเข้าไปสอบถาม หรือทำงานด้วยกันกับโรงพยาบาล เพื่อให้เห็นปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ในกรณีของตัวผมเองค่อนข้างง่าย เพราะผมก็ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนอยู่แล้ว และก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว โรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะมีปัญหาคล้ายๆกัน ทำให้การแก้ไขปัญหาที่นึงจะเป็นการแก้ไขอีกหลายๆที่ไปด้วย ซึ่งในแง่การบริการเหล่านี้ หรือนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาเหล่าอาจจะคิดเงินไม่มาก ในแต่ละแห่ง แต่เน้นการขายปริมาณหลายๆ โรงพยาบาลเพื่อให้โครงการของเราสามารถดำเนินต่อได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินจากที่อื่นเพิ่ม เราจะขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อให้มาช่วยร่วมคิดแก้ปัญหาในโรงพยาบาลของเรา โดยเงื่อนไข คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และราคาย่อมเยา เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถซื้อได้
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

โปรแกรม NAP เป็นโปรแกรมลงข้อมูลคนไข้โรคเอดส์ ของ สปสช ซึ่งทุกรพ.ต้องใช้ ปัญหาคือ โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมออนไลน์ทผ่านทเว็บไซต์ ทำให้โปรแกรมช้าลงเมื่อมีคนใช้งานมากหรือinternetช้า การลงข้อมูลต้องลงทีละคน ทำให้พยาบาลเสียเวลาในการลงข้อมูลถึง 6-10 ชั่วโมง ผมอยากที่จะทำโปรแกรมช่วยลงข้อมูลแทนพยาบาล คือพยาบาลลงข้อมูลทีเดียวเป็นชุดๆ และทิ้งไว้ให้โปรแกรมช่วยลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งหากทำได้ ก็จะช่วยประหยัดเวลาเหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง พยาบาลก็จะสามารถเอาเวลาไปดูแลคนไข้ให้ดีมากขึ้นได้ ปัญหาเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด เนื่องจากคนไข้ที่เป็นเบาหวาน ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดี ควรจะมีที่เจาะน้ำตาลในเลือดติดบ้าน เพื่อที่จะเจาะดูผลน้ำตาล เช้า เที่ยง เย็น เพื่อการควบคุมเบาหวานให้ดีที่สุด ที่เจาะน้ำตาลในเลือดราคาประมาณ 3000 บาท และการเจาะแต่ละครั้งต้องใช้ strip เจาะน้ำตาล ซึ่งราคา 15-20 บาท ต่อชิ้น แม้ชาวบ้านบางคนจะมีเงินซื้อเครื่องเจาะน้ำตาล แต่สำหรับตัว strip เจาะน้ำตาลแล้ว เขาไม่สามารถจะซื้อได้เลย (ถ้าใช้ทุกวัน วันละสองครั้ง ก็ตก 1200 บ. ต่อเดือนแล้ว ใช้แค่ 2-3 เดือน ก็ซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลใหม่ได้แล้ว แต่นี่ เขาต้องเจาะไปตลอดชีวิต) ผมอยากจะหาเทคโนโลยี ที่มาช่วยในเรื่องปัญหาการเจาะน้ำตาลในเลือดนี้ อ่านเพิ่มเติม https://docs.google.com/file/d/0B_VDefCBXJrmdlVKWTFmV1hkWEE/edit?usp=sharing

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ผมเชื่อว่านี่ คือการเปลี่ยนแปลงของวงการสาธารณสุขไทย เนื่องจาก ระบบสาธารณสุขหลักของไทย นั้นมีบุคลากรน้อย แต่รับใช้ประชากรมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยหน่าย และทยอยกันลาออกจากราชการ ทำให้ผู้ที่เหลืออยู่ยิ่งทำงานเหนื่อยมากขึ้น จนสุดท้ายก็ลาออก เกิดเป็นวงจรอุบาทว์ที่กัดกินวงการสาธารณสุขไม่สิ้นสุด ผมคิดว่า การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้ บุคลากรทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น ภาระงานลดลง และมีเวลาที่จะดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้ายจะสะท้อนกลับไปยังสังคม
Sustainability

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

ในช่วงแรก อาจจะต้องลงทุนค่อนข้างมาก แต่ในความคิดของผมเราสามารถลดต้นทุนส่วนนึง คือ อาจจะร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการออกแบบไอเดีย และความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ ลดต้นทุนการศึกษาได้มาก ปัญหาหลักคือต้องมีเครือข่ายที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งหากมีเครือข่ายที่ใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือเงินทุน จะไม่ใช่ปัญหาอีก เนื่องจากปัญหาของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะคล้ายๆกัน การที่เราสามารถแก้ไขปัญหาของที่หนึ่ง ก็แปลว่า เราอาจจะสามารถขายสิ่งนี้ให้กับ โรงพยาบาลอื่นได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ตลาดของเราคือ โรงพยาบาลกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศไทย

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

Team

Founding Story

ที่โรงพยาบาลของผม ทุกเช้าจะมีคนไข้มาเข้าคิวเพื่อรอทำประวัติ เป็นจำนวนมาก โดยจะได้รับบัตรคิวที่ด้านหน้าห้องบัตรจากนั้นคนไข้ก็จะไปนั่งรอหน้าห้องบัตร สภาพที่ห้องบัตรนั้นวุ่นวายมาก เพราะคนไข้จะคอยมาถาม "นี่ถึงคิวแล้วหรือยัง" "นี่คิวที่เท่าไหร่แล้ว" ด้วยความกระวนกระวายว่าอาจจะเลยคิวของตัวเองไป เจ้าหน้าที่ที่งานยุ่งมากอยู่แล้วกับการหาประวัติ กลับต้องมาคอยตอบคำถามซ้ำๆเหล่านี้ของคนไข้ ผมแก้ไขปัญหานี้ได้ในคืนเดียว โดยใช้แค่โน้ตบุ๊ค1 เครื่อง จอ lcd 1 อัน ลำโพง1ตัว และโปรแกรมบัตรคิวที่แจกฟรีในอินเตอร์เน็ต ของทั้งหมดนั้น โรงพยาบาลมีอยู่แล้ว ยกเว้นโปรแกรมบัตรคิว รุ่งเช้า ก็ได้ยินสาวน้อยเสียงใส "เชิญหมายเลข2 เข้ารับบริการที่ช่องบริการหมายเลข1ค่ะ" อย่างต่อเนื่อง คนไข้เลิกเดินเข้ามาถาม แล้วว่านี่คิวที่เท่าไหร่ แต่ตาจับจ้องกับ lcd ด้านหน้า ที่แสดง หมายเลขคิวอยู่ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีขึ้น ไม่ต้องคอยตอบคำถามซ้ำๆกับคนไข้ เมื่อวานกับวันนี้ ต่างกันแค่ "ไม่รู้" เท่านั้น...
About You
About You
First Name

ปีย์

Last Name

เชษฐ์โชติศักดิ์

About Your Organization
Organization Name
Organization Country
Country where this project is creating social impact
randomness