Aging

Making More Health Thailand

เข้าร่วมประกวดใน Youth Venture - Making More Health Thailand มีโอกาสได้รับเงินทุนตั้งต้นเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มูลค่ารวมถึง 200,000 บาท

ลายคราม.com - ระบบจัดหางานออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ

for profit

เราจะสร้างเว็บแพลตฟอร์มสำหรับการหางานให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีกำลังแรงกายและแรงใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุและมอบการบริการที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นอื่นๆ

เว็บแพลตฟอร์มนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุที่มองหางาน (เหมือนเป็น LinkedIn สำหรับผู้สูงอายุ) งานจะเป็นงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ทำสวน ทำงานบ้าน ช่วยทำงานประดิษฐ์ ไปจนถึง การสอนดนตรี การแปลภาษา ให้คำแนะนำด้านต่างๆ

hopewear

for profit

“Hopewear อยากทำรองเท้าที่ดีต่อสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” เพราะเราเห็นความสำคัญของสุขภาพเท้าที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ หากไม่มีเท้าที่แข็งแรงจะส่งผลถึงรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องในแต่ละวันด้วย ยิ่งถ้ารองเท้าที่ไม่เหมาะสม อาจจะเป็นสาเหตุให้คุณลุงคุณป้าต้องประสบอุบัติเหตุ โดยรองเท้าที่จะขายนั้นได้รับการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ คำนึงถึงต้นทุนในการผลิตและวิธีการทางการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่า รองเท้าที่ดีมีคุณภาพจะสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่ยากจนแต่ยังขยันทำงานจริงๆ เพราะเราเชื่อว่า “ไม่ว่าเขาจะมีอายุเท่าไหร่ มีฐานะอย่างไร หากมีความ

Pages

randomness