Holiday Financial Review Corliss Group Online

This Entry has been submitted.

Holiday Financial Review Corliss Group Online

American SamoaUnited States
Project Stage:
Idea
Budget: 
$1,000 - $10,000
Project Summary
Elevator Pitch

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

En läsare: Jag tänker jag kommer att göra allt min semester shopping online på Cyber måndag. Kan du ge mig några tips om hur man ska vara säker?

Handlingslinje: Cyber måndag, måndagen efter Thanksgiving, är nu den mest populära dag av shopping. Shopping på nätet betyder att undvika folksamlingar.