Mind-ME-World Project

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

Mind-ME-World Project

กรุงเทพฯ, TailandiaTailandia
Year Founded:
2013
Project Stage:
มีไอเดียแล้ว
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. -Leo Tolstoy-

ปัญหามากมายในสังคมปัจจุบัน หลายคนอยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดี หลายคนมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ใคร ใคร ใคร ควรเข้ามาแก้ไข หลายคนเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ จะดีกว่าไหม หากเรากลับมามองที่ตัวเองก่อนว่า เราจะมีส่วนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรได้บ้าง

Peace Gen เชื่อว่า “สังคมจะเปลี่ยนแปลง ถ้าเริ่มต้นจากเราเปลี่ยนตัวเอง” การมองกลับมาที่ตัวเอง และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองก่อน เป็นสิ่งที่จะทำให้ความสงบสุขเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะหมู่เพื่อนฝูง ในครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชนของตัว แม้กระทั่งในระดับประเทศ และระดับโลก

Mind-Me-World Project หลักสูตรในการพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจึงเกิดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวที่เขาไม่ชอบ หรือการจะสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นอย่างที่เขาอยากได้ ย่อมเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ผ่านทั้งกิจกรรมทาง Offline และ Online

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

การมองกลับเข้ามาในตนและลงมือแก้ไขพัฒนาตนเองก่อนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้ง และช่วยสร้างสิ่งๆดีให้เกิดขึ้นทั้งความสัมพันธ์ในระดับใกล้ตัวอย่างเพื่อนฝูง และครอบครัว จนไปถึงระดับสังคมที่ใหญ่ขึ้นไป แต่น้อยคนที่จะตระหนักเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ หนังสือกฎแห่งกระจก เขียนโดย โยชิโนริ โนงุจิ ซึ่งเป็นหนังสือขายดีมากในประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงการกลับมาแก้ไขที่ตัวเองก่อน โดยมีใจความสำคัญคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ‘ผลลัพธ์’ เมื่อมี ‘ผลลัพธ์’ ก็ต้องมี‘ต้นเหตุ’ และต้นเหตุก็ต้องมีที่มาจากจิตใจของเราเอง ให้เรายอมรับและสร้างแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะชีวิตของคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากเราส่องกระจกแล้วเห็นผมของเราในกระจกนั้นยุ่งเหยิง จงเอามือจัดทรงผมก่อน ไม่ใช่เอามือไปปัดภาพทรงผมที่ยุ่งเหยิงในกระจก ฉันใดก็ฉันนั้น หากเราต้องการมีสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมที่ดีขึ้น ให้เราเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองก่อน การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่มจาการปรับความคิด ทัศนคติ และจิตใจ (Mind) จากนั้นลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(Me) และขยายการเปลี่ยนแปลง หรือ แบ่งปันให้กับผู้อื่นและสังคม (World) นี่คือที่มาของ Mind-Me-World Project

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

Mind-Me-World Project เป็นหลักสูตรในการสร้างความตระหนักรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวใดๆ ย่อมต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน โดยเป็นหลักสูตร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) เข้าร่วมสัมมนา Ignite Forum เพื่อเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และสามารถขยายถึงสังคมได้จริง 2) จากนั้นเข้าหลักสูตรออนไลน์ 4 สัปดาห์ ซึ่งในแต่ละวันนั้น จะได้รับแรงบันดาลใจ และความรู้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากโค้ชผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีภารกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงมือทำทุกวัน เมื่อลงมือทำแล้วให้บันทึกลงในแอพลิเคชั่นในมือถือ หรือ แท็บเลต จากนั้นจะมีผู้เข้าให้ feedback ในการลงมือทำของผู้เข้าร่วมโครงการ 3) ในวันสัปดาห์ที่ 4 จะมีกิจกรรม One Day for Change ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาร่วมกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคม 1 วัน (เป็นกิจกรรม offline) 4) สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน ใน Conclusion Party กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อยากพัฒนาตัวเอง หรือ อยากสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น มีสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเลต และใช้ชีวิตกับ Social Media เป็นประจำ เกือบตลอดทั้งวัน สำหรับโครงการนำร่องนี้ รับสมัครผู้สนใจ 50 คน (หากมีใช้วิธีการพิจารณาจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์เพิ่มเติม) การเข้าร่วมโครงการ 7-9 พฤศจิกายน เปิดตัวโครงการที่ Terminal 21 และประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วม เสาร์ 4 มกราคม Ignite forum อาทิตย์ 5 มกราคม เริ่มต้นเข้าร่วม Online Self- Development for Change Program เสาร์ 1 กุมภาพันธ์ One Day for Change เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ Conclusion Party ข้อมูลเพิ่มเติมและดูภาพประกอบการอธิบายวิธีการได้ที่ http://goo.gl/jKsYKB
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

หากเราศึกษาประวัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะภาคธุรกิจ การเมือง และสังคมแล้ว ทุกคนล้วนแต่เริ่มต้นจากการปรับกรอบความคิด และสร้างพลังบวกให้แก่จิตใจของตนเองทั้งสิ้น จากนั้นก็ลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสุดท้ายจึงมีผู้คนเข้าร่วมอุดมการณ์ของเขาจำนวนมาก ดังเช่น ท่านมหาตมะ คานธี เมื่อท่านเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่านก็เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อน จากเดิมที่ใช้วิธีการประท้วงเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแบบเดิมๆแล้วไม่ได้ผล ท่านก็มาค้นพบแนวคิดว่าการเรียกร้องอย่างสงบน่าจะได้ผลมากกว่า ท่านจึงใช้วิธี "สัตยาเคราะห์" หรือ การไม่ร่วมมือในกฎที่ไม่ยุติธรรม โดยไม่มีการใช้กำลัง ซึ่งวิธีนี้ได้ผลดีมาก ทำให้ท่านมั่นใจว่าการประท้วงโดยไม่ใช้กำลังนั้นให้ผลดีกว่าที่คิด จากนั้นท่านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการตัดสินใจละทิ้งการแต่งกายแบบตะวันตกดังที่เคย และหันมาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของแคว้นคุชราต ท่านต่อสู้ด้วยอหิงสานานหลายสิบปี โดยไม่ย่อท้อ แม้จะโดนจับเข้าคุก แต่ท่านก็ยังคงยืนหยัดในมโนปณิธาน ผู้คนต่างนับถือในตัวท่าน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนนับแสน และประเทศอินเดียก็ได้รับอิสรภาพในที่สุด เราจะเห็นได้ว่าท่านมหาตมะ คานธี เปลี่ยนแปลงตัวท่านเองก่อน ตั้งแต่ด้านความคิด จิตใจ และพฤติกรรมต่างๆของท่าน จากนั้นผู้คนก็ยอมรับในตัวท่าน ศรัทธาในตัวท่าน ยึดถือท่านเป็นต้นแบบ และพร้อมจะทำตามกระบวนการที่ท่านนำเสนอ ในที่สุดสังคมก็เปลี่ยนแปลงได้ Mind-Me-World ไม่ใช่ความคิดใหม่ แต่นี่คือการถอดแบบผู้ที่ประสบความสำเร็จในอดีตแล้วนั่นเอง

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแนวคิดและเกิดการเปลี่ยนแปลง 5 เรื่อง ได้แก่ a. Peaceful Mind – จิตใจสงบขึ้น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น b. Energy – มีพลัง มีแรงบันดาลใจ c. Action – กล้าลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม d. Community Concern – คิดถึงผู้อื่น คิดถึงสังคม อยากให้สังคมดีขึ้น e. Empower Network – ขยายเครือข่ายกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน 2. เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนที่มีศักยภาพและมีใจอยากทำเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น 3. เกิดสังคมที่ร่วมกันแก้ปัญหาโดยทุกคนในสังคมเกิดจิตสำนึกที่จะมีส่วนร่วม
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ (Gen Y) ซึ่งถ้าโครงการนำร่องนี้ทดลองทำแล้วสำเร็จให้ผลดีต่อทั้งผู้เข้าร่วมโครงการและการใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ผลจริง ทางองค์กร Peace Gen ก็จะสามารถนำต้นแบบโครงการนี้ มาใส่ในแผนงานประจำปีขององค์กร และนำไปเสนอหลักสูตรนี้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นทางมาของรายได้ อีกทั้งหากเครื่องมืออันได้แก่ แอพลิเคชั่นบนมือถือ/แทบเลต สามารถเป็นที่สนใจต่อบุคคลทั่วไปได้ ก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้แนวคิดนี้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

การพัฒนาเยาวชนในลักษณะนี้ มีบางองค์กรในประเทศไทยตระหนักและได้ดำเนินการเช่นเดียวกัน ดังเช่น - เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step ที่เน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปลูกฝังค่านิยมให้ผู้นำเยาวชน ควรเป็นผู้มี "ความเก่ง ความดี และมีจิตอาสา" มีการจัดกิจกรรมที่ปรับรูปแบบให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ เช่น งาน Youth Day องค์กรนี้จัดเป็นงานอีเวนต์ที่มีสีสัน มีรูปแบบสนุกสนาน ดูเข้ากับคนรุ่นใหม่ เข้ากับกระแสนิยม เพียงแต่เนื้อหาเป็นเรื่องของการทำความดี การมีจิตอาสา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดค่าย การจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยฝึกให้น้องมัธยมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ด้วยตัวเอง - โครงการ Shift and Share ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ซึ่งเป็นโครงการอบรมนักเรียนมัธยม 30 จังหวัดทั่วประเทศ อบรม 2 วัน 1 คืน เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเชิงบวก และเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง จากนั้นสนับสนุนให้นักเรียนไปจัดโครงการในโรงเรียน และชุมชนต่อไป โครงการ Mind-ME-World ต่างจากโครงการที่ยกตัวอย่างข้างต้นคือ มีการใช้รูปแบบทั้ง Offline และ Online เพื่อเน้นการเข้าถึงกลุ่มคน Gen Y ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีบทฝึกให้ทำทุกวันได้อย่างต่อเนื่อง
ทีมงาน

Founding Story

แนวคิด Mind - Me - World นี้ เป็นแนวคิดขององค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ หรือ Peace Gen โดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพโลกเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลง Mind-Me-World ของตนเอง และขยายไปสู่คนรอบข้าง และสังคม หรือกล่าวคือ "สังคมจะเปลี่ยนแปลง ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนตัวเอง" องค์กร Peace Gen พยายามสร้างองค์ความรู้ และเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนและสังคม โดยที่ผ่านมามีการจัดโครงการ Peace, Stand Up เพื่อเป็นหลักสูตรและเครื่องมือในการพัฒนาตนเองผ่านสมุดไดอารี่ สำหรับ Mind-Me-World Project นี้เป็นการต่อยอดจากโครงการ Peace, Stand Up โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนากระบวนการให้เข้ากับคน Gen Y มากยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือใน Social Network และ Application และการสัมมนามาใช้ในกระบวนการ
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Sasiwimol

นามสกุล

Kuanhat

องค์กร
ชื่อองค์กร

Peace Gen

ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

Tarakorn Kamolprempiyakul's picture

เป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอให้โครงการเดินหน้าและประสบความสำเร็จ
หากต้องการการสนับสนุน หรือ คำแนะนำด้านใด
ผมยินดีช่วยเหลือตามสมควรครับ

ปล. ผมเป็น admin เพจ New Heart New World ครับ ^^

Sasiwimol Kuanhat's picture

ขอบคุณมากค่ะ คุณเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆจริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยนำไปโพสต์หน้าเพจให้ค่า :)

Mind-Me-World project คืออะไร?

สามารถชมคลิปวีดีโอแนะนำโครงการสั้นๆ2นาที ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=JA759sJM60s&feature=youtube_gdata_player

คุณมีส่วนสร้างสังคมดีๆง่ายๆ ด้วยการกดโหวต หากคิดว่าโครงการนี้ดี ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆมากดโหวตด้วยกันนะคะ