Here I See Cafe'

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

Here I See Cafe'

กทม., ThailandThailand
Year Founded:
2013
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
มีไอเดียแล้ว
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

จุดเริ่มต้นคือการที่ทีมเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ ซึ่งได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับคนพิการด้านต่างๆ ซึ่งเห็นถึงประเด็นสำคัญหนึ่งคือ ทัศนคติของคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจคนพิการและมองความบกพร่องทางร่างกายเป็นข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ

จากจุดนี้เองได้จุดประกายความคิดให้ทีมเรา มีความต้องการจะเปิดพื้นที่ที่ทำให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนส่วนใหญ่ของสังคม ร้านกาแฟที่มีผู้พิการทางสายตาทำงานเป็นบาริสต้านี้ เชื่อมโยงคนสองกลุ่มคือผู้พิการทางสายตาและคนทั่วๆไปในสังคมให้มาสร้างภาพจำใหม่ เรียนรู้และทำความเข้าใจความสามารถของผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น ลูกค้าก็จะได้เห็นและรับรู้ถึงความสามารถในการชงเครื่องดื่มจากบาริสต้าที่เป็นผู้พิการทางสายตา ถือเป็นการแสดงศักยภาพของผู้พิการทางสายตา , เปิดประสบการณ์ใหม่ และเป็นการสื่อสารทางตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพจำที่เคยเห็นไปพร้อมๆกัน

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ปัญหาและที่มาของประเด็นที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียกิจการเพื่อสังคมนี้ คือ อาชีพที่ไม่หลากหลายของผู้พิการทางสายตา ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของทัศนคติของคนส่วนใหญ่กับการจ้างงานผู้พิการทางสายตา ที่มักมองว่าความบกพร่องทางร่างกายเป็นขีดจำกัดในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสำคัญอีกเรื่องคือความเข้าใจที่ผิดๆต่อผู้พิการทางสายตา ดังนั้น ทีมของเราจึงอยากสร้างอาชีพที่ก้าวพ้นภาพจำของคนทั่วไป เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติต่อคนส่วนใหญ่ที่มีต่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มักคิดว่าจะประกอบอาชีพแค่ในวงจำกัด เช่น หมอนวดแผนโบราณ หมอดู คนขายล็อตเตอรี่ หรือการเป็นcall center เป็นต้น จนทำให้อาชีพเหล่านี้กลายเป็นภาพจำที่ครอบความคิดคนส่วนใหญ่ในสังคม และด้วยภาพจำนี้เองที่ทำให้คนส่วนใหญ่มองว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

กิจการเพื่อสังคมที่ทีมของเราคิดว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมได้ คือ การสร้างร้านกาแฟที่ให้ผู้พิการทางสายตาเป็นบาริสต้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้พิการทางสายตาจำนวนหนึ่งพบว่า ผู้พิการทางสายตามีศักยภาพที่สามารถเป็นบาริสต้าหรือทำงานใน Cafe', ร้านอาหารได้เช่นกัน เพียงแต่สังคมไม่เคยให้โอกาสเหล่านั้นแก่พวกเขา ทีมของเราจึงอยากที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงภาพจำเหล่านั้น โดยมีความคิดที่จะสร้างร้านกาแฟที่มีผู้พิการทางสายตาทำงานเป็นบาริสต้า เพราะในชีวิตประจำวันพวกเขาล้วนคุ้นเคยกับการทำอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งทางทีมของเราได้ปรึกษาโครงการกับผู้พิการทางสายตามาในระดับหนึ่งและเห็นว่าสามารถพัฒนาให้เป็นจริงได้ โดยอยากมุ่งให้ร้านของเราเป็นพื้นที่กลางเพื่อเชื่อมโยงคนสองกลุ่มคือผู้พิการทางสายตาและคนที่มีความคิดความเชื่อในข้างต้น ได้มาสร้างภาพจำใหม่และกลายเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจความสามารถของผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น ตลอดจนอยากสร้างอาชีพที่ก้าวพ้นภาพจำของคนทั่วไป เพื่อให้อาชีพนี้ได้เปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติต่อคนส่วนใหญ่ที่มีต่อผู้พิการทางสายตา โดยทางร้านจะจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆที่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีจากกิจการเพื่อสังคมอื่นๆด้วย เช่น กาแฟจาก Akha Ama ชาจากชาระมิงค์ เป็นต้น ทั้งนี้ จุดขายของร้านคือ กาแฟและเครื่องดื่มที่รสชาติดีและรสชาติอร่อย
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

ร้านการแฟคนพิการทางสายตาของเราเป็นการเปิดพื้นที่ (Space) ที่ทำให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนส่วนใหญ่ของสังคม เป็นพื้นที่กลางเพื่อเชื่อมโยงคนสองกลุ่มคือผู้พิการทางสายตาและคนทั่วไปได้มาสร้างภาพจำใหม่และเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจความสามารถของผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น เช่น ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อกาแฟหรือนั่งในร้าน ลูกค้าก็จะได้เห็นและรับรู้ถึงความสามารถในการชงเครื่องดื่มจากบาริสต้าที่เป็นผู้พิการทางสายตา ถือเป็นการแสดงศักยภาพของผู้พิการทางสายตา , เปิดประสบการณ์ใหม่ และเป็นการสื่อสารทางตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพจำที่เคยเห็นไปพร้อมๆกัน

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราได้ซึมซับทัศนคติใหม่ๆที่ดีต่อผู้พิการทางสายตาไปโดยไม่รู้ตัว เพราะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเมื่อรอสินค้าสายตาก็ได้มองบาริสต้าผู้พิการทางสายตาทำงานแล้วก็จะรับรู้ได้ว่าพวกเขาก็สามารถทำได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปๆ เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในปัจเจกบุคคล ก่อนจะกระจายวงกว้างออกไปผ่านปากต่อปาก หรือการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทำให้คนสังคมอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานของผู้พิการทางสายตาในร้านของเรา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติต่อคนพิการที่ไม่เป็นการยัดเยียดจนเกินไป โดยวิธีที่จะสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของคนในสังคมได้อาจจะเป็นการทำ Survey ต่างๆ
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

จุดขายของร้านที่เราต้องทำให้ได้คือ ร้านที่จำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มที่รสชาติดีและรสชาติอร่อยไม่แพ้ร้านกาแฟทั่วๆไป ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ของร้านมีคุณภาพสามารถทำให้ลูกค้าติดใจ และสามารถทำให้ร้านกาแฟของเรามีความยั่งยืนและสามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยรายได้ที่มาจากร้านก็กลับคืนไปสู่คนพิการทางสายตาที่ทำงานในร้าน

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

มีผู้ริเริ่มกิจการเพื่อสังคมในลักษณะนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ร้านอาหาร Dine in the Dark หรือร้านอาหาร Blindekuh ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยกิจการเพื่อสังคมเหล่านี้โดยมากจะพบเป็นร้านอาหารที่มีจุดเด่นคือ การมีพนักงานในร้านเป็นผู้พิการทางสายตา หรือให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารของผู้พิการทางสายตา แต่สำหรับร้านกาแฟผู้พิการทางสายตาของเรานั้นจะเน้นที่คุณภาพการให้บริการและคุณผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปๆ แต่จะให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านแล้วสังเกตการทำงานของคนในร้านแทน ให้พวกเขาได้ซึมซับและปรับเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่มีต่อคนพิการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ทีมงาน

Founding Story

จากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดโอกาสให้ลงพื้นที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนั้นทำให้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับคนพิการด้านต่างๆ เช่น ผู้พิการทางสายตา , ผู้พิการทางการได้ยิน และคนที่พิการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสมาชิกในทีมเห็นตรงกันถึงประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคนพิการทั้ง 3 ประเภทนี้ก็คือ เรื่องของทัศนคติของคนทั่วไปที่อาจจะยังไม่เข้าใจคนพิการและมองความบกพร่องทางร่างกายเป็นข้อจำในการประกอบอาชีพ จากจุดนี้เองได้จุดประกายความคิดให้สมาชิกในทีม มีความต้องการจะเปิดพื้นที่ (Space) ที่ทำให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนส่วนใหญ่ของสังคม และสามารถสร้างเสริมศักยภาพของผู้พิการที่อาจจะไม่เคยได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเด็นนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางสายตา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มักจะประกอบอาชีพในวงจำกัด เช่น หมอนวดแผนโบราณ หมอดู คนขายล็อตเตอรี่ หรือการเป็นcall center เป็นต้น จนทำให้อาชีพเหล่านี้กลายเป็นภาพจำที่ครอบความคิดคนส่วนใหญ่ในสังคม และด้วยภาพจำนี้เองที่ทำให้คนส่วนใหญ่มองว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้ ดังนั้น ทีมของเราจึงอยากที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงภาพจำเหล่านั้น โดยมีความคิดที่จะสร้างร้านกาแฟที่มีผู้พิการทางสายตาทำงานเป็นบาริสต้า โดยมุ่งให้เป็นพื้นที่กลางเพื่อเชื่อมโยงคนสองกลุ่มคือผู้พิการทางสายตาและคนที่มีความคิดความเชื่อในข้างต้น ได้มาสร้างภาพจำใหม่และกลายเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจความสามารถของผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้นทางทีมของเรามองเห็นถึง การสร้างร้านกาแฟที่ให้ผู้พิการทางสายตาเป็นบาริสต้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้พิการทางสายตาจำนวนหนึ่งพบว่า ผู้พิการทางสายตามีศักยภาพที่สามารถเป็นบาริสต้า เพราะในชีวิตประจำวันพวกเขาล้วนคุ้นเคยกับการทำอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งทางทีมของเราได้ปรึกษาโครงการกับผู้พิการทางสายตามาในระดับหนึ่งและเห็นว่าสามารถพัฒนาให้เป็นจริงได้
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Krittaya

นามสกุล

Kitiwongkosai

องค์กร
ชื่อองค์กร
ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, กทม.

randomness