ทีนไม่ท้อง

This Entry has been submitted.

ทีนไม่ท้อง

นครปฐม, ThailandThailand
Year Founded:
2555
Organization type: 
รูปแบบผสม
Project Stage:
ทำ 1-2 ปีแล้ว
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

เพศศึกษามักเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่นิยมพูดคุยในที่สาธารณะทั้งๆที่อัตราการตั้งท้องของวันรุ่นไทยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นการเลือกใช้สื่อที่วัยรุ่นคุ้นเคยและสามารถใช้ในเวลาที่เป็นส่วนตัวมาถ่ายทอดความรู้ทางเพศศึกษาอาจจะเป็นทางบรรเทาปัญหาทางหนึ่ง

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

สังคมไทยไม่นิยมการพูดคุยเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศโดยเปิดเผย เพื่อนในวัยเดียวกันจึงเป็นแหล่งข้อมูลอันดับต้นๆ ส่งผลให้ข้อมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ปัญหาที่แย่ยิ่งกว่าคือวัยรุ่นหลายคนไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตกอยู่ในสถาณการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ได้ใส่ใจที่จะหาความรู้หรือใส่ใจต่อเรื่องเพศศึกษาที่สอนในชั้นเรียน วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เหล่านี้ต้องออกจากโรงเรียน ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสในอนาคตสำหรับลูกที่จะเกิดมา ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้กีดกันให้วัยรุ่นดังกล่าวกลับมาเรียนหลังคลอด แต่ส่วนใหญ่มักจะทนแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวจนไม่สามารถกลับไปเรียนได้

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

วัยรุ่นควรได้เรียนรู้ข้อมูลที่ช่วยปกป้องตัวเองได้เมื่ออยู่ในสถาณการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ พวกเขาควรตระหนักถึงผลเสียใหญ่หลวงที่จะตามมา การตั้งท้องก่อนวัยอันควรทำให้เสียโอกาสของชีวิต ส่วนการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ทำให้มีโรคติดตัวไปตลอดชีวิตและอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิต Visual novels (VNLs) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้รุปภาพสวยๆแบบการ์ตูนญี่ปุ่นและดนตรีไพเราะมาประกอบกับกลไกการเลือกการเดินเนื้อเรื่องเอง ทำให้การบอกเล่าเรื่องมีความน่าสนใจกว่าการ์ตูนธรรมดา ลดตัวหนังสือและสื่อสารด้วยภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันการใช้รูปการ์ตูนก็สามารถลดทอนความโจ่งแจ้งของเรื่องเพศสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องสื่อสาร อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้ผู้ใช้ได้ลองผิดลองถูกในเหตุการณ์จำลองที่มีเค้าโครงของชีวิตจริงเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันได้ง่าย
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีบริการให้ความรู้ทางเพศศึกษากับโรงเรียนมัธยมไทยในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลมาหลายปีแล้ว ทางเราได้มีโอกาสติดต่อขอความรู้จากทางทีมงานที่ศิริราช และมีการพูดคุยถึงโอกาสในการใช้สื่อนี้เป็นสื่อเสริมความรู้เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่สอนในห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้สื่อเพื่อทบทวนความรู้และได้ทดลองวิธีต่างๆในการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศ นักเรียนสามารถใช้สื่อนี้ที่โรงเรียน นำสื่อกลับไปใช้ที่บ้าน หรือ download สื่อนี้ผ่านอินเตอร์เน็ต

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ทางเราได้อภิปรายเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับสื่อต้นแบบในหัวข้อนี้ที่ที่ประชุมวิชาการนานาชาติแห่งหนึ่งเมื่อปลายปี 2556* การอภิปรายเป็นไปด้วยดีและได้รับข้อซักถามและความคิดเห็นเป็นจำนวนที่น่าพอใจ ผู้เข้าฟังเห็นด้วยว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องถูกกล่าวถึงอย่างระมัดระวัง และไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงหลายๆประเทศในทวีปเอเชีย สื่อนี้ได้รับคำชมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสาสารถแตกแขนงไปสู่สื่อประเภทอื่น เช่นนิยายภาพและหนังการ์ตูนสั้น แต่ข้อที่ควรปรับปรุงคือเนื้อเรื่องอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงของความคิดความอ่านของวัยรุ่นไทยปัจจุบัน * อ่านบทความได้ที่ at http://www.lsl.nie.edu.sg/icce2012/wp-content/uploads/2012/11/WORKSHOP-E-BOOK.pdf, page 580
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

VNL ที่เราจัดทำอยู่ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมเรื่องเพศศึกษาโดยตรง และมีแผนจะนำไปใช้จริง รวมทั้งสมาชิกในทีมผู้พัฒนาสามารถทำวิจัยในเรื่องนี้ร่วมกับผู้ให้คำปรึกษาจากศิริราชพยาบาลเพื่อพัฒนาสื่อให้ตอบรับกับการดำเนินชีวิตและความสนใจของวัยรุ่น ปัญหาใหญ่ในการพัฒนาคือค่าตอบแทนนักเขียนเพื่อให้ได้เนื้อเรื่องและบทพูดที่สมจริง น่าอ่านและติดตาม ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และนักวาดการ์ตูนที่สร้างสรรค์ภาพให้สวยงามดึงดูดใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง การได้นำไปใช้จริงและการได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมเรื่องเพศศึกษาโดยตรง รวมถึงการเป็นงานวิจัยหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้สามารถได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นภาษาไทยมีหลายรูปแบบ blog ข่าว ภาพยนตร์สั้น poster และ cartoon แต่วันรุ่นมักไม่นิยมการอ่านข้อความยาวๆ ดังนั้นถ้าเราดูข้อมูลที่อยู่ในรูปภาพยนตร์สั้น poster และ cartoon เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ข้อมูลเหล่านี้อยู่กระจัดกระจายบน Internet ที่นับเป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะนั้นมีเพียง website เดียวคือ http://www.stopteenmom.com/ ซึ่งมี blogs และ ช่องทาง chat กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมสงเคราะห์และ การพัฒนาเด็กและครอบครัว อีกแหล่งหนึ่งเป็นแหล่ง posters เฉพาะงาน ดูได้ที่ http://www.tmchnetwork.com/plan_tmchn/การจัดสัปดาห์รณรงค์
ทีมงาน

Founding Story

Version แรกของ VNL นี้พัฒนาโดยนายกิตติวิทย์เพื่อส่งเป็นโครงงานของรายวิชาหนึ่งที่สอนโดย ดร.กฤตยา ในการศึกษาปริญญาตรี และขณะนี้ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อส่งเป็นโครงงานปริญญาตรีร่วมกับนายเฉลิมพลในความดูแลของ ดร.กฤตยา ร่วมกับอาจารย์อีกสามท่าน นายกิตติวิทย์มีแรงบัดาลใจจากเพื่อนผู้หญิงในสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งท้องในระหว่างเรียน เมื่อบอกพ่อของลูกก็ถูกบอกเลิกอย่างรวดเร็วและไม่เคยกลับมาดูแลเธอและลูกเลย ถึงแม้ว่าสถานศึกษาของเธอจะอนุญาติให้เธอกลับมาเรียนต่อหลังจากคลอดลูกแล้ว คำถามมากมายจากสังคมก็ทำให้สภาพจิตใจเธอบอบช้ำ ประกอบกับความวุ่นวายของการดูแลลูกที่ยังเล็กทำให้เธอเลิกเรียนไปในที่สุด
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

กฤตยา

นามสกุล

บรรจงจิตร

องค์กร
ชื่อองค์กร

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

, 56

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, นครปฐม

randomness