ตะลันต์

This Entry has been submitted.

ตะลันต์: ตะลันต์ ต้นอ่อนทานตะวันคุณภาพเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

สันทราย, Thailandสันทราย, Thailand
Year Founded:
2014
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

randomness