Colorful collage featuring Black woman reading a report in an office chair

PARTNERJTE S NÁMI

Systémové změny nás vyzývají ke spojení sil napříč sektory. Ve společnosti Changemakers budujeme jedinečná globální partnerství, která se zaměřují na sdílenou vizi a kolektivní dopad. Společně s našimi partnery spoluvytváříme vizi široké změny, kterou se snažíme provést, a zároveň navrhujeme konkrétní způsoby, jak společnosti podporovat, spolupracovat a učit se od těch, kdo provádějí změny. Výsledek: silnější a udržitelnější ekosystém pro sociální změny.

Changemakers vytváří příležitosti pro společnosti, nadace a kolegy z impaktního sektoru, aby spoluvytvářeli rozsáhlé sociální změny. Spolupracujeme jako spolupracovníci na budování komunit, které se zaměřují na řešení nejpalčivějších problémů našeho světa.

Při vytváření sociálního dopadu vytváří Changemakers také skutečný obchodní dopad pro jednotlivce a organizace. Například my:

  • Identifikujte investiční příležitosti a příležitosti ke společné tvorbě
  • Umožněte našim partnerům vytvořit kulturu změn v jejich organizacích, včetně sociálního intrapodnikání
  • Přineste inovativní nápady do společnosti
  • Rozšiřte trhy využitím kritických silných stránek podnikatelského i občanského sektoru k vytvoření větší sociální a ekonomické hodnoty

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se stát partnerem nebo spolupracovat s Changemakers, kontaktujte nás

[email protected]