Vytvářet změny není jen práce idealistů nebo lidí zakládajících společnosti. Naše města, školy a pracoviště ožívají díky lidem, jako jste vy.

Je to o lidech, kterým na tom záleží. Lidé, kteří vidí přes problémy k řešení. Ustalovače. Dělníci. Mírně neklidný. Poněkud blázniví. Měniči jsou jedinci, kteří realizují nápady. Diagnostikují velké i malé problémy a zkoumají řešení těchto problémů. Tvůrci změn umožňují ostatním prosperovat a přizpůsobovat se měnícímu se světě tím, že inspirují ostatní, aby vytvářeli vlastní řešení a pracovali na empatičtějším a vyvíjejícím se světě.

Ashoka považuje tvůrce změn za bílé krvinky společnosti: Vycítí oblasti problémů a infekce a přijdou na pomoc!

Changemaking není individuální akce; je to cesta . Tato cesta začíná nalezením své jiskry. Jiskra je okamžikem závazku. Vaše jiskra je to, co vám dává povolení stát se Changemakerem.

🧗 Začněte přečtením této sady nástrojů: